• Pobočka Náchod
 • Čekárna

 

Kdo může požádat o poskytnutí poradenské služby?

O poskytnutí poradenské služby v pedagogicko-psychologické poradně může požádat zletilý klient (tj. osoba starší 18 let), v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, škola nebo školské zařízení.

 

Jak se objednat? 

Žádost o poskytnutí poradenské služby lze podat osobně, telefonicky, e-mailem či prostřednictvím listovní pošty. Žádosti zpravidla přijímá a zpracovává sociální pracovnice.

 • Osobně

  Osobně lze podat žádost na adrese pracoviště Náchod, tj.
  Smiřických 1237, 547 01 Náchod
  3. patro - kancelář sociální pracovnice (od výtahu vpravo, poslední dveře na konci chodby),
  a to vždy v  pracovní dny v době od 8.00 – 15.30 hodin. 
 • Telefonicky                                                                                                                                                                  
Telefonicky lze podat žádost na telefonních číslech +420 491 427 418, +420 491 426 036, +420 777 868 411.        
V případě telefonických objednání upřednostňujte, prosím, odpolední hodiny.
 
 • E-mailem nebo listovní poštou                                                                                                                                                

Mailem nebo písemně podaná žádost musí obsahovat následující údaje:                                                                           

- jméno a příjmení dítěte,
- datum narození,
- adresa bydliště, telefon příp. e-mail zákonných zástupců,
-  škola (a ročník), kterou dítě navštěvuje,
-  sdělení, zda už bylo dítě někdy vyšetřeno v PPP či v jiném odborném zařízení,
-  důvod vyšetření.
 
Žadatel žádost podepíše a odešle na adresu pracoviště:                 
                  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
                  adresa pro doručení poštou: PPP Náchod, Smiřických 1237, 547 01 Náchod       

 

Důležitá upozornění 

 • V případě, že důvod žádosti o poskytnutí poradenské služby souvisí se školní problematikou, prosíme žadatele, aby ve škole zajistil vyplnění příslušného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz Dokumenty ke stažení) -  není to však podmínkou vyšetření. 

 • Pokud poskytnutí poradenské služby navrhne a doporučí klientovi, v případě nezletilého klienta jeho zákonnému zástupci, škola,  registrujeme žádost na základě školou vyplněného a zaslaného školního dotazníku (formuláře jednotlivých dotazníků viz  Dokumenty ke stažení). Klient, v případě nezletilého klienta jeho zákonný zástupce, je s obsahem vyplněného dotazníku seznámen, připojuje k němu svůj podpis, kterým zároveň uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů pedagogicko-psychologickou poradnou.

 • Vyřízení žádosti o poskytnutí poradenské služby proběhne zpravidla  do tří měsíců od jejího podání.
  V případě, že tomuto termínu nelze z vážných provozních důvodů dostát, kontaktují odborní pracovníci poradny telefonicky žadatele a domluví s ním nejbližší možný termín.

 • V Pedagogicko-psychologické poradně a Speciálně pedagogickém centru Královéhradeckého kraje je organizačním opatřením stanovena spádová působnost jednotlivých pracovišť, pracoviště Náchod má spádovou působnost pro okres Náchod. O poskytnutí poradenské služby mohou požádat i klienti z jiných krajů, nelze však zaručit, že jejich žádost bude vyřízena přímo na pracovišti v Náchodě - žádost bude vyřizovat to pracoviště, které má v daném období  nejvíce volné kapacity.