• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Žádost o vyšetření

Žákům, kteří jsou dlouhodobými klienty poradny z důvodů speciálních vzdělávacích potřeb a kterým byla v průběhu základního vzdělávání poskytována podpůrná opatření, je v průběhu 9.ročníku realizováno výstupní komplexní vyšetření, z něhož je v případě potřeby vypracováno doporučení pro úpravu podmínek přijímání ke střednímu vzdělávání. Následně - po zahájení středního vzdělávání (nejlépe hned na počátku 1. ročníku) - mají možnost obrátit se na poradnu se žádostí o vystavení doporučení k poskytování podpůrných opatření po dobu středního vzdělávání.

Pokud se jedná o prvotní vyšetření, je možné o něj kdykoliv požádat  – v případě nezletilých žáků o vyšetření žádají zákonní zástupci, pokud žáci dovrší plnoletosti, žádají o vyšetření sami.

Pokud důvody vyšetření souvisejí s výukovými potížemi, prosíme,  aby  klient požádal vyučující o vyplnění dotazníku Sdělení SŠ o studentovi. Ten přinese vyplněný k vyšetření.

Studenti maturitních oborů, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu nebo mají jinak uzpůsobené podmínky výuky z důvodu přetrvávajících problémů (nejčastěji těžších forem specifických výukových poruch učení nebo poruch pozornosti), mohou v PPP požádat o  přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkouškyPodmínkou pro doporučení k uzpůsobení maturitní zkoušky je

  • u studentů, kteří jsou dlouhodobě klienty PPP, jedno vyšetření v průběhu studia na střední škole,
  • u studentů, kde se jedná o prvotní vyšetření, musí být vyšetření realizováno nejpozději jeden rok před maturitou.

K vyšetření (vč. kontrolního vyšetření v průběhu studia) s sebou přineste školou vyplněný dotazník Sdělení SŠ o studentovi.

K doporučení pro uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky je nutné přinést sebou vyplněný dotazník Dotazník pro školu  k uzpůsobení podmínek  maturitní zkoušky

 

Důležité upozornění:
Nezapomeňte o PUP požádat včas! Doba objednání je až 3 měsíce a vy potřebujete doporučení k PUP přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce.
Proto se objednejte nejlépe na konci 3.ročníku.
Plnoletí studenti musí o vyšetření požádat sami!
 
ZA OBDOBNÝCH PODMÍNEK MOHOU ŽÁCI UČEBNÍCH OBORŮ POŽÁDAT O VYDÁNÍ DOPORUČENÍ K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.