• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Přiznané uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky

Studenti maturitních oborů, kteří jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu nebo mají jinak uzpůsobené podmínky výuky z důvodu přetrvávajících problémů (nejčastěji těžších forem specifických výukových poruch učení nebo poruch pozornosti), mohou v PPP požádat o uzpůsobení  podmínek maturitní zkoušky.

Podmínky pro doporučení k uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky:
  • u studentů, kteří jsou dlouhodobě klienty PPP, musí být realizováno kontrolní vyšetření/konzultace  v průběhu studia na střední škole,
  • u studentů, kde se jedná o prvotní vyšetření (tzn. nikdy nebyli v poradně vyšetřeni ), musí být toto vyšetření realizováno nejpozději jeden rok před maturitními zkouškami,
  • studenti musí přinést vyplněný dotazník  Dotazník pro školu  k uzpůsobení podmínek  maturitní zkoušky

Důležité upozornění:
Nezapomeňte o PUP požádat včas! Doba objednání v poradně je až 3 měsíce a vy potřebujete doporučení k PUP přiložit k přihlášce k maturitní zkoušce (zpravidla nejpozději v polovině prosince).
Proto se objednejte nejlépe na konci 3.ročníku nebo hned v září maturitního ročníku.
Plnoletí studenti musí o vyšetření požádat sami!

 

ZA OBDOBNÝCH PODMÍNEK MOHOU ŽÁCI UČEBNÍCH OBORŮ POŽÁDAT O VYDÁNÍ DOPORUČENÍ K UZPŮSOBENÍ PODMÍNEK ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY.