• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Pedagogům středních škol nabízíme

  • metodickou pomoc při vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • konzultace k  individuálním vzdělávacím plánům,
  • 1x ročně setkání výchovných poradců a metodiků prevence.