• Pobočka Náchod
  • Čekárna


Nabídka PPP pro pedagogy ZŠ

V poradně pracujeme vždy v týmu psycholog-speciální pedagog, přičemž každá dvojice má na starosti určité školy.

Na úplných základních školách se snažíme po dohodě s vedením udržovat pravidelné konzultační dny několikrát do roka.

Výjezdy na málotřídní školy se realizují zpravidla dvakrát ročně, příp. dle domluvy a potřeby.

V rámci těchto dnů je možné
- konzultovat děti navrhované k vyšetření,
- konzultovat děti, které již vyšetření absolvovaly,
- náslech ve vyučovacích hodinách,
- pomoc s tvorbou individuálního vzdělávacího plánu,
- odborné konzultace,
- pravidelné vyhodnocování vhodnosti speciálního vzdělávání (povinnost ze zákona),
- účast na společných schůzkách za přítomnosti rodičů.

Mimo konzultační dny na ZŠ je možné domluvit si schůzku přímo v PPP.

Pravidelně nabízíme odborné programy (setkání výchovných poradců, setkání metodiků prevence), vzdělávací programy pro pedagogy.