• Pobočka Náchod
 • Čekárna


Kariérové poradenství

Kariérovým poradenstvím se rozumí poradenská služba zaměřená na pomoc při volbě dalšího studia či profese.

Co by mělo předcházet žádosti o poskytnutí této služby v pedagogicko-psychologické poradně a proč?

 • konzultace s třídním učitelem, výchovným poradcem či poradcem pro volbu povolání na škole, který
  • má přehled o jednotlivých školách a nabízených oborech
  • má informace o aktuálním stavu na trhu práce a tím i o možnostech dalšího uplatnění budoucích absolventů jednotlivých škol,
  • jednotlivým zájemcům může zprostředkovat individuální konzultaci na Informačním poradenském středisku Úřadu práce (bezplatná služba).

Teprve v případě, že předchozí popisované kroky nevedou k volbě dalšího vzdělávání, je vhodné uvažovat o poskytnutí poradenské služby kariérového poradenství v pedagogicko-psychologické poradně.

Základní informace o službě:

Služba je poskytována ve dvou částech – skupinové a individuální.

Ve skupinové části
 • Je zadán zájmový dotazník, osobnostní dotazník a dotazníky stylu učení (vše pouze ve vztahu k volbě dalšího studia).
 • Skupinová část probíhá v dopoledních hodinách, zadávání trvá cca 2 hodiny, maximální počet účastníků ve skupině je 15.
 • Ke skupinové části vyšetření je klient zván písemnou pozvánkou, termíny jsou vypisovány většinou v prosinci, příp. v lednu příslušného kalendářního roku.
 • V případě nezletilého klienta vyplní jeho zákonný zástupce Dotazník pro rodiče k vyšetření kariérového poradenství, který předá na počátku skupinového zadání odbornému pracovníkovi. Formulář dotazníku je k dispozici ke stažení na www.ppppnachod.cz – záložka „Pro klienty“ – „Dokumenty ke stažení“.
V individuální části
 • Probíhá společná konzultace poradenského pracovníka, klienta a příp. jeho zákonného zástupce nad získanými výstupy.
 • Termíny individuálních konzultací se vypisují po dohodě s klientem, možné jsou jak termíny dopolední, tak i odpolední (dle časových možností).
Žádosti o poskytnutí služby kariérového poradenství je možno podávat v termínu od 1. 11. – 30. 11., a to nejlépe telefonicky na čísle 491 426 036.

 

UPOZORNĚNÍ:
SOUČÁSTÍ  TÉTO  PORADENSKÉ  SLUŽBY  NEJSOU  TESTY IQ!!!